• Slider Groot

Links

 

INITIATIEFNEMERS VAN STICHTING MENTORSCHAP
Alzheimer Nederland Brancheorganisatie
Verpleeg- en verzorgingshuizen ActizËr
Landelijke Organisatie Cliëntenraden

SITES MET MEER INFORMATIE OVER MENTORSCHAP
Ministerie van Justitie Curatele, bewind en mentorschap
Mentorschap in perspectief

STICHTING MENTORSCHAP NETWERK NEDERLAND
Stichting Mentorschap Netwerk Nederland


GOED VERTEGENWOORDIGD
www.goedvertegenwoordigd.nl - wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging voor familie en naaste als die de regie zelf niet (meer) kan voeren


RECHTSPRAAK
www.rechtspraak.nl - website van rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederlanden en de bijzondere colleges. Met informatie over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak