• Slider Groot

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Aan hen kan een onkostenvergoeding worden gegeven. Deze wordt door het bestuur vastgesteld. Het bestuur van de Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant e.o. is als volgt samengesteld.

Jose Appels
Voorzitter
Peter van den Dungen
Secretaris
Ben Janssen
Bestuurslid
Henny van de Wal
Bestuurslid
Johan Remmers
Vice voorzitter
Jan van Rijswijk
Penningmeester
Loes van Nobelen
Bestuurslid